Jediný národný, vlastenecký kandidát na prezidenta Slovenskej republiky
Dátum
7. decembra 2023
Čas
17:00 - 19:00
Poloha
Prešov
V kategórii Akcie

Stretnutie ŠTEFANA HARABINA s Pavlom Bogdanom v Prešove

Témou stretnutia ŠTEFANA HARABINA s Pavlom Bogdanom 7. decembra 2023 bola diskusia aj o neopodstatnenej likvidácii rádia národnostných menšín v Prešove iniciatívne presadená vtedajším riaditeľom Slovenského rozhlasu Rezníkom. Bez rádia dochádza k postupnej likvidácii národnostných menšín na východnom Slovensku. Nevyhnutnosťou v tomto smere je potreba obnovy takéhoto rádia v intenciách nového štúdia a tiež primeraná finančná podporu vzdelávania v ukrajinskom a rusínskom jazyku, vrátane šírenia osvety v príslušnom formáte. Štefan Harabin predstavil i novú perspektívu vzájomných vzťahov medzi prezidentským úradom a menšinami žijúcimi na Slovensku v spojitosti s možnosťou pravidelnej spolupráce najmä v legislatívnej oblasti týkajúcej sa právnej úpravy postavenia národnostných menšín.
  • Meno organizátora: Štefan Harabin
Predchádzajúce Štefan Harabin na pôde Matice slovenskej v Martine

Podpora kandidáta

Kontaktné údaje kandidátskeho tímu

Bratislava

Pre média

HARABIN2024.sk © 2024. Všetky práva vyhradené