Jediný národný, vlastenecký kandidát na prezidenta Slovenskej republiky

O kandidátovi

Narodil som sa 4. 5. 1957 v obci Ľubica ako najmladší z 10 súrodencov. Otec Vasiľ Harabin a matka Anna Harabinová celý život pracovali ako roľníci.

Ľubica

Základnú školu som ukončil v roku 1972, Gymnázium P. O. Hviezdoslava v Kežmarku o štyri roky neskôr a štúdium na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach som v roku 1980 úspešne zavŕšil červeným diplomom. Od žiackych čias až po odchod do Bratislavy som aktívne reprezentoval rodnú obec Ľubicu vo futbale a stolnom tenise. Ročnú základnú vojenskú službu som absolvoval v mestečku Stříbro.

Som druhýkrát ženatý. Manželka Gabriela Harabinová pochádza tiež spod Tatier z obce Hranovnica. Som pravoslávneho vierovyznania a manželka je katolíčka. Mám 4 deti, Branislava, Kamilu, Tamaru a Katarínu a 5 vnúčat Viliama, Vasiľa, Matyasa, Malvínu a Timoteja.V rozpätí rokov 1981 až do 1989 som pôsobil ako sudca Okresného súdu Poprad, v roku 1990 Krajského súdu Košice a v roku 1991 ma parlament zvolil za  sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. V rokoch 1998 až 2003 a  2009 až 2014 som zastával post predsedu Najvyššieho súdu a predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky. Na post ministra spravodlivosti a podpredsedu vlády pre legislatívu som nastúpil 4. 7. 2006 a pôsobil som vo funkcii 3 roky do 22. 6. 2009. Ako predseda trestného senátu Najvyššieho súdu som pojednával až do roku 2019. Priezvisko HARABIN som zdedil po otcovi. V nejednom človeku vzniká otázka, čo znamená slovo „harabin“ v slovenčine. Keď prvú samohlásku „a“ dáme nakoniec vznikne slovo „hrabina“, ktoré je nám všetkým podstatne významovo známejšie. Ľudovo sa užívajú slová odvodené od názvov stromov ako dubina, bukovina či smrečina. V mojom prípade sa s priezviskom snúbi neodmysliteľný, prirodzený a vrúcny vzťah k prírode, pôde, k vlasti.

Harabinovci žijú pod Tatrami. Rodičia pochádzajú z Osturne, rázovitej zamagurskej obce. Som desiate a posledné dieťa. Otec pracoval a živil našu rodinu ako samostatne hospodáriaci roľník mimo obdobia, keď zarábal ako baník v USA. Tvrdá práca čakala všade, hlavne na poli a v hospodárstve. Rodičia nás viedli k pracovitosti, pokore a viere Bohu, vychovávali nás tak, ako je tradíciou v každej slovenskej rodine – k zodpovednosti, súdržnosti a dôstojnosti. Moje detstvo, moja rodina, priatelia a kamaráti, krásna slovenská príroda ma formovali ako človeka. Ďakujem rodičom, mojim súrodencom i priateľom, že mi bolo umožnené získať kvalitné vzdelanie a byť platným a užitočným v spoločnosti. Byť sudcom, súdiť ľudí a rozhodovať o tak vážnych veciach, ako je umiestnenie človeka do väzenia, si rozhodne vyžaduje pevnú osobnosť, zároveň aj zodpovednosť a dôstojnosť v konaní.

KE
Košice

Som vo veku, kedy sa už môže človek obzrieť späť a aj hodnotiť svoje kroky, svoje životné skúsenosti, svoje životné poslanie. Nie som „marketingový produkt“, žijem reálny život. Moje rozhodnutie uchádzať sa o dôveru občanov vychádza z môjho osobného presvedčenia, že môžem byť tak ako sudca dôsledným a spravodlivým prezidentom. 

Slovensko a každý človek si zaslúži Dôstojnosť.

Podpora kandidáta

Kontaktné údaje kandidátskeho tímu

Bratislava

Pre média

HARABIN2024.sk © 2024. Všetky práva vyhradené