Jediný národný, vlastenecký kandidát na prezidenta Slovenskej republiky

Moje rozhodnutie

Som vo veku, kedy sa už môže človek obzrieť späť a aj hodnotiť svoje kroky, svoje životné skúsenosti, svoje životné poslanie.

Nie som „marketingový produkt“, žijem reálny život.

Moje rozhodnutie uchádzať sa o dôveru občanov vychádza z môjho osobného presvedčenia, že môžem byť tak ako sudca, dôsledným a spravodlivým prezidentom.

Slovensko a každý človek si zaslúži Dôstojnosť.

Štefan Harabin – kandidát na prezidenta SR

Rodina

Urobím všetko pre ochranu tradičnej rodiny a hodnotovo zdravej spoločnosti. Mravnosť nech je princípom a štandardom správania sa a konania všetkých ľudí.

Spravodlivosť

Spolu so štátnymi orgánmi Slovenskej republiky presadím dodržiavanie platných zákonov, vyvodzovanie osobnej zodpovednosti za ich porušovanie a budem na to dohliadať.

Mier

Nepripustím zaťahovanie Slovenskej republiky do akéhokoľvek konfliktu s inými štátmi sveta z vojenského, hospodárskeho a ani politického hľadiska.

Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa uskutočnia dňa 23. marca 2024. Do začiatku volieb ostáva

dní
hodín
minút
sekúnd

Výzva k občanom

Čo môže pre blaho štátu robiť každý občan?

Hovorí sa, že keď sa nezaujímaš o politiku, tak sa politika začne zaujímať o teba. Potom je už, ale neskoro. Pripomeniem výrok gréckeho filozofa Platóna:

Nakoniec vám budú vládnuť tí najneschopnejší z Vás. To je trestom za neochotu podieľať sa na politike.“

Občan, by sa mal preto pýtať, čo môže on urobiť pre svoju zem.
Politické ciele sú v mnohom totožné s ľudskými hodnotami. Napríklad rodina a jej ochrana, dôstojný život, mier, práva a slobody, zdravie, bezpečnosť, vzdelanie,  či životné prostredie a ich ochrana.
Ak vyjadrujem názory na ľudské hodnoty, vyjadrujem aj názory na politiku, ktorá sa dotýka týchto hodnôt. Viem preto, čo je dobré a správne, čo nás učí tradičná mravnosť a viem, čo väčšina spoločnosti naopak považuje za zlo.
Proti sebe stoja dve cesty. Jedna chce dostať Slovensko na kolená, druhá Slovensko chrániť a pozdvihnúť. Rozhodovanie je jednoduché.

Voľte tak, aby ste sa nebáli ráno zobudiť.
Voľte Právo a Spravodlivosť pre každého.
Voľte DÔSTOJNOSŤ pre Slovensko.  

Máte moje slovo, že budem chrániť našu samostatnosť a suverenitu. U nás musí opäť platiť zákon, spravodlivosť a poriadok a politici musia rešpektovať Ústavu. Práv a slobôd sa musí dovolať každý.
Mám reálny program a nebojím sa tvrdo pracovať a oddane a verne slúžiť národu a spoločnej vlasti, Slovenskej republike. Mojím mottom je výrok Milana Rúfusa:

„Dar, Nebo, Zem len Teba chcem. Ľúbim ťa úprimne, naveky buď pri mne“.

Výzva

Najbližšie sa môžeme stretnúť

05 mar

Stretnutie Štefana Harabina s občanmi – Trnava

17:00 - 19:00
CUBE CLUB, Ľudová 12, 917 01 Trnava
08 mar

Stretnutie Štefana Harabina s občanmi – Púchov

17:00 - 19:00
Hotel Wili, kongresové centrum, ul. 1.mája 899, 020 01, Púchov
09 mar

Stretnutie Štefana Harabina s občanmi – Solčany

17:00 - 19:00
Kultúrny dom Solčany

Kontakt

Kontaktné informácie

Bratislava

Pre média

Pošlite správu pre Štefana Harabina - kandidáta na prezidenta Slovenskej republiky 2024

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Meno a priezvisko

Brožúrka kandidáta na prezidenta Slovenskej republiky - Štefana Harabina

Podpora kandidáta

Kontaktné údaje kandidátskeho tímu

Bratislava

Pre média

HARABIN2024.sk © 2024. Všetky práva vyhradené