Jediný národný, vlastenecký kandidát na prezidenta Slovenskej republiky

Moje rozhodnutie

Som vo veku, kedy sa už môže človek obzrieť späť a aj hodnotiť svoje kroky, svoje životné skúsenosti, svoje životné poslanie.

Nie som „marketingový produkt“, žijem reálny život.

Moje rozhodnutie uchádzať sa o dôveru občanov vychádza z môjho osobného presvedčenia, že môžem byť tak ako sudca, dôsledným a spravodlivým prezidentom.

Slovensko a každý človek si zaslúži Dôstojnosť.

Štefan Harabin – kandidát na prezidenta SR

Rodina

Urobím všetko pre ochranu tradičnej rodiny a hodnotovo zdravej spoločnosti. Mravnosť nech je princípom a štandardom správania sa a konania všetkých ľudí.

Spravodlivosť

Spolu so štátnymi orgánmi Slovenskej republiky presadím dodržiavanie platných zákonov, vyvodzovanie osobnej zodpovednosti za ich porušovanie a budem na to dohliadať.

Mier

Nepripustím zaťahovanie Slovenskej republiky do akéhokoľvek konfliktu s inými štátmi sveta z vojenského, hospodárskeho a ani politického hľadiska.

Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa uskutočnia dňa 23. marca 2024. Do začiatku volieb ostáva

dní
hodín
minút
sekúnd

Výzva k občanom

Čo môže pre blaho štátu robiť každý občan?

Hovorí sa, že keď sa nezaujímaš o politiku, tak sa politika začne zaujímať o teba. Potom je už, ale neskoro. Pripomeniem výrok gréckeho filozofa Platóna:

Nakoniec vám budú vládnuť tí najneschopnejší z Vás. To je trestom za neochotu podieľať sa na politike.“

Občan, by sa mal preto pýtať, čo môže on urobiť pre svoju zem.
Politické ciele sú v mnohom totožné s ľudskými hodnotami. Napríklad rodina a jej ochrana, dôstojný život, mier, práva a slobody, zdravie, bezpečnosť, vzdelanie,  či životné prostredie a ich ochrana.
Ak vyjadrujem názory na ľudské hodnoty, vyjadrujem aj názory na politiku, ktorá sa dotýka týchto hodnôt. Viem preto, čo je dobré a správne, čo nás učí tradičná mravnosť a viem, čo väčšina spoločnosti naopak považuje za zlo.
Proti sebe stoja dve cesty. Jedna chce dostať Slovensko na kolená, druhá Slovensko chrániť a pozdvihnúť. Rozhodovanie je jednoduché.

Voľte tak, aby ste sa nebáli ráno zobudiť.
Voľte Právo a Spravodlivosť pre každého.
Voľte DÔSTOJNOSŤ pre Slovensko.  

Máte moje slovo, že budem chrániť našu samostatnosť a suverenitu. U nás musí opäť platiť zákon, spravodlivosť a poriadok a politici musia rešpektovať Ústavu. Práv a slobôd sa musí dovolať každý.
Mám reálny program a nebojím sa tvrdo pracovať a oddane a verne slúžiť národu a spoločnej vlasti, Slovenskej republike. Mojím mottom je výrok Milana Rúfusa:

„Dar, Nebo, Zem len Teba chcem. Ľúbim ťa úprimne, naveky buď pri mne“.

Prečo volím Harabina za prezidenta

Najbližšie sa môžeme stretnúť

Kontakt

Kontaktné informácie

Bratislava

Pre média

Pošlite správu pre Štefana Harabina - kandidáta na prezidenta Slovenskej republiky 2024

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Meno a priezvisko

Brožúrka kandidáta na prezidenta Slovenskej republiky - Štefana Harabina

Podpora kandidáta

Kontaktné údaje kandidátskeho tímu

Bratislava

Pre média

HARABIN2024.sk © 2024. Všetky práva vyhradené